Valpene er blitt 3 uker og valpekassen er flyttet til stua