Mira (Amanda’s Elna) 13,5 år

Olga (Amanda’s Optimistiske Olga) 7 år

Anna (Lellogårdens Anna) 5 år

Bela (Lellogårdens Bela) 3 år

Dania (Lellogårdens Dania) 2 år

Era (Lellogårdens Era Olgadatter )

Lellogårdens Fanny

Solleon’s Orkan