Vi har ingen flere planlagte kull før tidligst vår/sommer 2020.