Mira (Amanda's Elna)

                   17945/08

               Født: 19.06.2008

                     HD : C

              Mor: Amanda's Bodil

Far: N D UCH NV-07 Amanda's Claes Gøran  

  Vi har valgt å ikke avle på Mira pga HD.